top of page

Stemmen voor duurzaam transport

Bijgewerkt op: 6 nov. 2020


Hoewel niet iedereen warm wordt van de Europese verkiezingen, zijn ze wel degelijk belangrijk. De Europese Unie bepaalt een hoop. Onder andere werkgelegenheid, burgerrechten, wetenschap en technologie, economie, cultuur en onderwijs, handel en consumentenbescherming, landbouw, visserij, voedsel, douane en humanitaire hulp behoren tot hun bevoegdheden. Zowel het thema milieu en energie als vervoer en reizen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de EU. En we moeten zeggen: de partijstandpunten op dit vlak vallen niet tegen. Wij geven je een overzicht.


We hopen dat je gaat stemmen. De wetten en regels van de EU hebben hoe dan ook impact op je dagelijks leven. Wij spitsen ons toe op de combinatie van de thema’s milieu en vervoer. We keken of de politieke partijen deze thema’s in hun partijprogramma opnamen en wat ze ermee van plan zijn. Om ook op de hoogte te zijn van de inzet van de partijen op andere domeinen, raden we je aan hun partijprogramma’s te lezen en de Match your vote-stemtest te doen. De stemtest van VoteWatch Europe is niet gebaseerd op slogans, wel op hoe de EP’s (EU-parlementariërs) de afgelopen jaren hebben gestemd in het Europees parlement.De meeste partijen die een visie hebben met betrekking tot duurzaam vervoer, hebben ook een visie op onder andere (het verminderen van) broeikasgassen, duurzame energie, circulaire economie en duurzame landbouw. Deze zaken hebben direct en indirect impact op de duurzaamheid van reizen (binnen Europa). Het was wat te uitgebreid om al deze thema’s aan te halen in dit blog, maar weet dat je ze kunt terugvinden in veel partijprogramma’s.


De hier genoemde partijen zijn voorstander van de invoering van de volgende plannen.

 • Vliegtaks (belasting op vliegtickets): CDA + D66 + Partij voor de Dieren + De Groenen

 • Kilometerheffing: Partij voor de Dieren + De Groenen

 • Betere treinverbindingen tussen Europese landen: CDA + Christenunie - SGP + D66 + GroenLinks + Partij voor de Dieren + PvdA + DENK + VVD + De Groenen

 • CO2-belasting: CDA + Christenunie - SGP (“luchtverontreiniging telt mee in de kosten”) + D66 (op brandstof) + GroenLinks + Partij voor de Dieren + PvdA + VVD (voor vluchten binnen de EU)

 • Strenger beleid voor biobrandstoffen: GroenLinks + Partij voor de Dieren

 • Internationale treintickets boeken vergemakkelijken: CDA + Christenunie - SGP + GroenLinks

 • Treinen toegankelijk voor mensen met een beperking: GroenLinks (al het ov) + Partij voor de Dieren + De Groenen

 • Inzetten op duurzame innovatie in de transportsector: CDA + D66 + Partij voor de Dieren + PvdA + DENK + VVD (hoewel transport niet expliciet benoemd)

 • Tegen de groei van luchthavens: Partij voor de Dieren + De Groenen

 • Maximum snelheid op de weg verlagen: Partij voor de Dieren + De Groenen

 • Kerosinebelasting: D66 + GroenLinks + PvdA + De Groenen

 • Goedkopere internationale/Europese treintickets: Christenunie - SGP + D66 + Partij voor de Dieren + DENK + Volt (“creating incentives for green and low-energy public transportation”)

 • De EU steunt fietsen: D66 + GroenLinks + Partij voor de Dieren + De Groenen

 • Strengst mogelijke milieunormen voor (nieuwe) voer- en vaartuigen: GroenLinks

 • Milieu-eisen voor vervoermiddelen aanscherpen: Volt

 • Normen m.b.t. vervuilende stoffen voor schepen die aanleggen in Europese havens: D66

 • In 2030 zijn alle vluchten binnen de EU van minder dan 750 km vervangen door alternatieven: GroenLinks

 • Strenge eisen voor de uitstoot van voertuigen: D66 + GroenLinks + PvdA + De GroenenAndere resoluties

Naast deze standpunten, hebben De Groenen nog een aantal unieke resoluties:

op termijn in Europa alleen auto’s op de weg toelaten die gebruik maken van hernieuwbare energie, parkeer-restricties doorvoeren, maandelijks autovrije zondag invoeren, projecten met deelauto’s stimuleren, geen aanleg van nieuwe luchthavens toelaten, herintroductie van luchtschepen (waaronder zeppelins) en het aantal vliegvelden beperken tot één internationale intercontinentale luchthaven voor Noordwest-Europa.


Ook Partij voor de Dieren heeft een aantal unieke voornemens: met betrekking tot intercontinentale vluchten moet eerst de macht van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) worden doorbroken, de aankoop van aandelen in AirFrance-KLM door de staat is onverantwoord, elektrische auto’s en auto’s op waterstof moeten fiscaal aantrekkelijker worden, in 2025 worden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht, actieve ondersteuning voor gemeenten en provincies die milieuzones instellen en geen staatssubsidies voor luchtvaartmaatschappijen.


Overige partijen

De programma’s van de overige partijen tonen geen overeenkomsten met de bovengenoemde stellingnames. Het enige dat PVV over klimaatverandering schrijft: “We moeten niet meegaan in de onbetaalbare Europese klimaatgekte die ons land en burger tot faillissement zal brengen.” 50plus schrijft schaamteloos: “De uitstoot van CO2 moet fors omlaag. 50PLUS wil een Europese duurzaamheidstoeslag op vliegtickets van 5 euro per ticket.” Fvd houdt het vaag: “Stimuleren onderzoek naar innovatieve technologie” onder het kopje ‘duurzaamheid en innovatie’. Het is onduidelijk of dit voornemen over duurzaamheid gaat en nog minder of het betrekking heeft op mobiliteit. Buiten aandacht voor transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van onder andere milieudeskundigen en ondersteuning voor milieu-klokkenluiders, heeft de Piratenpartij geen stellingname met betrekking tot duurzaamheid in combinatie met mobiliteit. Jezus leeft heeft ook geen duurzame voornemens met betrekking tot mobiliteit.Belasting op vliegtickets

Overigens blijkt uit de Stemwijzer wel dat de volgende partijen het eens zijn met de stelling “In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen”: 50plus, CDA, Christenunie-SGP, D66, De Groenen, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, vandeRegio & Piratenpartij, Volt en VVD. Dat is een meerderheid, dus dat is alvast hoopgevend. Toch vonden niet al deze partijen deze stelling van voldoende belang om ‘m op te nemen in hun partijprogramma.


Moraal van het verhaal

Partij voor de Dieren en De Groenen, gevolgd door GroenLinks en D66, hebben de meeste standpunten met betrekking tot milieuvriendelijk transport in hun partijprogramma staan. PVV, Fvd, 50plus en Jezus leeft zijn de politieke partijen die hun programma de minste aandacht besteden aan duurzame mobiliteit.Petitie

Nog voordat de europarlementariërs stemmen over duurzaam transport, kun jij al actie ondernemen. ECI - European citizens’ initiative - ijvert voor kerosinetax. Als ECI binnen een jaar 1 miljoen handtekeningen verzamelt, moet de Europese Commissie aan alle lidstaten een voorstel voor kerosinebelasting doen. Ondanks het vervuilende karakter van kerosine, betalen vliegtuigmaatschappijen momenteel geen belasting over kerosine. ECI wil daar dus verandering in brengen. Lees meer over het initiatief en teken de petitie.


Voor de Vlamingen

De Vlamingen onder ons raden we aan de kieswijzer van Zomer zonder vliegen te bekijken. Zij bevroegen en beoordeelden de grootste Vlaamse partijen over hun standpunten met betrekking tot de luchtvaart en alternatieve vervoersmiddelen.

Comments


bottom of page