top of page

Politieke partijen en duurzaam reizen: de belangrijkste standpunten op een rij


De verkiezingen staan voor de deur: we mogen in Nederland weer stemmen. Voor welke koers ga jij? Hecht je waarde aan duurzaamheid en in het bijzonder aan duurzaam reizen? Lees dan verder, want wij hebben de belangrijkste standpunten rondom duurzaam reizen, en de meningen van de partijen, er voor jou uitgehaald.


Dagelijks hebben we impact en oefenen we invloed uit met ons (koop)gedrag. Iedere vier jaar hebben we nog eens extra impact door een bewuste keuze te maken in het stemloket. Op wie en op welke partij je stemt kan een grote invloed hebben op het welzijn van Nederland, Europa en de hele planeet in de toekomst. We vinden het daarom belangrijk om te stemmen.


Hoe scoren de politieke partijen over het algemeen op duurzaamheid?

In samenwerking met KiesKlimaat ontwikkelde Klimaatlabelpolitiek.nl een klimaatlabel waarin getoond wordt in welke mate de politieke partijen iets gedaan hebben en van plan zijn iets te doen op gebied van verduurzaming.


Duurzame reisthema's in de politiek

Aan de hand van KiesKlimaat en de Duurzame Kieswijzer van ASN Bank hebben we de belangrijkste standpunten rondom duurzaam reizen overzichtelijk op een rijtje gezet. We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet en daarom hebben wij een overzichtelijk lijstje gemaakt. Hopelijk helpen we je hiermee!


Welke politieke partijen streven naar het verminderen van CO2-uitstoot in Nederland?

Het is niet geheel relevant voor het onderwerp duurzaam reizen, maar de mate waarin een politieke partij zich uitspreekt over het verminderen van CO2-uitstoot, en de manier waarop deze dat doet, zegt iets over de standpunten rondom klimaatverandering. De volgende gegevens zijn afkomstig van de Duurzame Kieswijzer van de ASN Bank - Wereld van Morgen:


  • CDA: Geen duidelijk doel. Willen wel afspraken maken over reductiedoelstellingen met de bedrijven die de meeste broeikasgassen uitstoten.

  • ChristenUnie: 55% reductie van broeikasgasemissies in 2030 en klimaatneutraal in 2050.

  • D66: 60% procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. En in 2040, 75 procent CO2-reductie in heel Europa.

  • GroenLinks: 60% minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2030, ten opzichte van 1990. En in een klimaatneutrale samenleving in 2045.

  • VVD: 49% minder CO2-uitstoot in 2030.

  • PvdA: Minstens 55% minder CO2-uitstoot in 2030.

  • PvdD: Nederland moet uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn.

  • PVV: Wil geen klimaatbeleid voeren en stoppen met CO2-reductie.

  • SP: Geen duidelijk doel maar noemen dat de klimaatdoelen uitgangspunt worden in alle handelsverdragen.

We hopen dat we je met deze inzichten hebben geholpen zodat jij een overwogen keuze kunt maken in het stemloket. Veel succes!

Comments


bottom of page